T.E.A.M.-teach

T.E.A.M.-teach richt zich op de ondersteuning van docenten bij de integratie van techniekonderwijs in hun lessen.

Naast het aanbieden van enthousiasmerende activiteiten voor willen we ook docenten de activiteiten te betrekken zodat zij meer techniekonderwijs in hun lessen integreren. Binnen het deelproject T.E.A.M.-Teach werd lesmateriaal ontwikkeld en scholingsmiddagen voor docenten gehouden. Het lesmateriaal vindt u bij de deelprojecten ‘Science on Tour’, ‘Duurzame energie’, ‘Scaled mobility’ en ‘FIRST LEGO League’.

Meer informatie bij Ingrid Breymann, t. 053-4894145, l.e.i.breymann@utwente.nl